ZÁSADY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ [GDPR]

Na základě naší obchodní spolupráce (tj. zadáním objednávky v internetovém obchodě www.alcron.cz nebo rezervací lekce vaření) či na základě osobního obchodního jednání dáváte společnosti CROWN WSF spol. s r.o. (sídlo: Štěpánská 40/623, 110 00 Praha 1, IČ: 630 77 931 – dále jen „CROWN WSF“) a dále společnosti Almanac Hotels GmbH, Gutheil- Schoder- Gasse 7a, 1100 Vídeň, svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, které společnost CROWN WSF shromáždila v rámci realizace vztahu dodavatele (prodávajícího) a odběratele (kupujícího) mezi Vámi – odběratelem – a společností CROWN WSF – dodavatelem – nebo na základě osobního obchodního jednání. Jedná se zejména o osobní údaje uvedené níže (pod písmeny a – f). Tyto údaje budou použity pro účely definované v bodě 2.

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • adresa bydliště nebo kontaktní adresa;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • IP adresa.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely:

 1. marketingové účely společnosti CROWN WSF (tj. především zasílání informací o událostech, službách a dalších činnostech formou informačních bulletinů nebo v rámci e-mailové komunikace).
 2. dárkové poukazy prodávané prostřednictvím e-shopu www.alcron.cz
 3. transakce na www.alcronhotel.com
 4. provádění rezervací v restauracích či baru ve vstupní hale a také pro rezervace lekcí vaření/online objednávky

3. KDO A JAK BUDE ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem údajů je společnost CROWN WSF, která bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě tohoto souhlasu v rámci výše definovaného rozsahu a pro výše uvedené účely v ručně psané i elektronické podobě prostřednictvím automatizovaných systémů a s pomocí svých zaměstnanců nebo zpracovatelů osobních údajů (tj. subjektů, které společnost CROWN WSF pověřila provedením individuálních zpracovatelských činností v souladu s příslušnými právními předpisy a ochranou osobních údajů prostřednictvím uzavření smluv o zpracování osobních údajů).

4. PO JAK DLOUHOU DOBU BUDE TENTO SOUHLAS PLATNÝ

Souhlas se zpracováváním osobních údajů je za definovaných podmínek poskytnut po celou dobu trvání vztahu dodavatele a odběratele mezi Vámi a společností CROWN WSF. Doba platnosti souhlasu se řídí podle jeho využití:

 • 4a) objednávky v e-shopu: po dobu platnosti – nejpozději 15 měsíců od data vydání
 • 4b) rezervace v restauraci/baru a rezervace lekcí vaření: ode dne, kdy jsme rezervaci zadali do systému, až do dne, kdy bude rezervace zužitkována/zrušena.
 • 4c) informační bulletiny: po dobu neurčitou, dokud se zákazník neodhlásí ze seznamu adresátů (každý bulletin obsahuje odkaz na odhlášení).

5. DOBROVOLNÝ SOUHLAS, ZRUŠENÍ SOUHLASU

Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a není podmíněn jiným výkonem, který od vás vyžaduje společnost CROWN WSF v rámci vztahu dodavatel-odběratel. Tento souhlas můžete kdykoli stáhnout zasláním své žádosti o zrušení na e-mailovou adresu alcron.guest@alcronhotel.com

6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše definovaném rozsahu. Vám (jako subjektu údajů) náleží práva podle příslušných právních předpisů. Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo:

 1. vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a informacím o jejich poskytování a zpracování (např. rozsah, účel, čas potřebný na zpracování) – včetně práva na vyžádání kopie zpracovaných dat od společnosti CROWN WSF
 2. kdykoliv zrušit písemný souhlas (viz bod 5);
 3. písemně požádat společnost CROWN WSF o smazání Vašich osobních údajů (zejména v případě, že odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a data již nejsou potřebná pro účely, pro které byla shromažďována nebo jinak zpracovávána); máte právo „být zapomenut/a“, pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny v internetovém prostředí (tj. vymazání všech odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie nebo replikaci);
 4. získat Vaše osobní údaje, které firma CROWN WSF zpracovává na základě tohoto souhlasu v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat je dalším řídícím pracovníkům do 25. května 2018;
 5. vznést námitku do 25. května 2018, pokud jsou Vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu; pokud takovou námitku podáte, společnost CROWN WSF ukončí zpracování Vašich osobních údajů;
 6. pokud zjistíte nebo jste přesvědčen/a, že společnost CROWN WSF nezpracovává Vaše osobní údaje v souladu s ochranou soukromého a osobního života, zákony nebo předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování), máte nárok na provedení následujících akcí (je nutné podat písemnou žádost):
  1. vznést námitku proti zpracování,
  2. požádat společnost CROWN WSF o vysvětlení,
  3. vyžádat si od CROWN WSF odstranění takovýchto podmínek/stavu (tj. zejména zablokování, opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů),
  4. podat stížnost orgánu dohledu (tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů).

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Souhlasíte také se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů (tj. souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků na Váš elektronický kontakt, který společnost CROWN WSF získala v rámci Vašeho vztahu dodavatele-odběratele nebo jinou legitimní cestou).

POLITIKA COOKIES

COOKIES A ZÁSADY MÍSTNÍHO ÚLOŽIŠTĚ

Používání tohoto webu s povolenými soubory cookie a nastavením místního úložiště vyžaduje souhlas s používáním cookies podle těchto zásad. Chcete-li se vyhnout souborům cookie, můžete je vypnout ve svém webovém prohlížeči. Soubory cookie a místní úložiště jsou součástí webové technologie a nejsou nijak škodlivé. Je však nutné se seznámit s důsledky, které mohou mít pro Vaše soukromí.

CO JE COOKIE?

Cookies jsou malé dočasné soubory, které se ukládají do prohlížeče Vašeho zařízení (počítač, telefon, tablet atd.) při návštěvě webových stránek. Soubory cookie umožňují webovým stránkám ukládat určité informace do Vašeho zařízení. Může se například jednat o uživatelské předvolby nebo informace potřebné pro rozpoznání Vaší osoby při pozdější návštěvě webových stránek.

Když je v přístroji vytvořen soubor cookie, uloží se následující informace:

Adresa (doména) webové stránky, která vytvořila soubor cookie.

Životnost souboru cookie (od několika minut po několik let).

Obsah souboru cookie.

Svůj webový prohlížeč můžete kdykoli nakonfigurovat tak, aby zablokoval používání souborů cookie určitými webovými stránkami. Můžete také smazat dříve uložené soubory cookie

Více informací o cookies a o tom, jak fungují, jsou k dispozici na www.allaboutcookies.org

TYPY COOKIES

Základní soubory cookie. Technické soubory cookie potřebné pro správu toku v rámci webových stránek nebo k tomu, abyste zůstali přihlášeni. Pokud zablokujete používání souborů cookie, některé části webu nemusí fungovat správně.

Kustomizační soubory cookie. Nutné pro zapamatování určitých uživatelských preferencí.

Analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie pomáhají nám i třetím stranám zaznamenávat, odkud přicházejí naši návštěvníci a jak interagují s webovými stránkami, což pomáhá při tvorbě analytických údajů a vylepšování struktury a obsahu webových stránek.

Reklamní soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají ke správě zobrazovaných reklam a jejich obsahu a frekvence.

Behaviorální reklamní soubory cookie. Tyto soubory cookie pomáhají sledovat Vaše chování během prohlížení internetu, aby bylo možné vytvořit Váš profil a určit, které reklamy jsou pro vás adekvátní.

Soubory cookie pro sociální sdílení. Cookies potřebné k Vašemu přihlášení do sociálních sítí za účelem sdílení obsahu.

MÍSTNÍ ÚLOŽIŠTĚ

Místní úložiště je soubor vytvořený webovými stránkami ve Vašem zařízení. Cookies nejsou jediný typ místního úložiště. Je důležité, abyste se s nimi seznámili, protože je možná jednou budete potřebovat zablokovat nebo odstranit data, která jsou v nich uložena:

Místní úložiště prohlížeče. Některé webové stránky používají pro ukládání dat úložiště prohlížeče zvaná „sessionStorage“ a „localStorage“; úložiště „sessionStorage“ je dočasné, zatímco úložiště „localStorage“ je trvalé. Můžete je smazat vymazáním historie prohlížeče.

Místní úložiště Flash („Místní sdílené objekty Flash“). Flash je plug-in prohlížeče používaný k přidávání interaktivního a multimediálního obsahu do webových stránek. Flash může ukládat data do Vašeho přístroje.

Místní úložiště Silverlight („Samostatné objekty“). Silverlight je plug-in prohlížeče používaný k přidávání interaktivního a multimediálního obsahu do webových stránek. Silverlight může ukládat data do Vašeho přístroje.

Web beacon je metoda sledování, která využívá obrázek vložený do webové stránky. Pokud se Váš prohlížeč připojí k serveru, na kterém je snímek umístěn, dojde k jeho stažení a Váš přístup začne být monitorován. Soubory web beacon jsou někdy velmi malé nebo průhledné obrázky, takže si jich uživatel ani nevšimne.

COOKIES PRVNÍ STRANY

Jsou nutné pro spuštění webové stránky nebo pro zapamatování určitých uživatelských preferencí. Využíváme trvalé a dočasné soubory cookie první strany:

Doména: www.almanachotels.com

Náš rezervační systém Travelclick používá základní technické soubory cookie:

Doména: reservations.travelclick.com

COOKIES TŘETÍCH STRAN

Mnoho webových stránek obsahuje funkce nebo prvky poskytované třetími stranami, jako jsou:

Analytické nástroje pro monitorování používání webových stránek

Google Analytics (Google, Inc.) Další informace o zásadách ochrany osobních údajů třetích stran naleznete zde.

Interaktivní mapy

Mapy Google a další funkce vyhledávače Google (Google, Inc). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů třetích stran zobrazíte kliknutím zde.

Videa a multimediální prvky

Reklamy

Poskytovatelé těchto funkcí nebo prvků mohou používat cookies a místní úložiště. Ty mohou spustit soubory cookie a další mechanismy za účelem sledování Vašeho chování během prohlížení internetu, aby vytvořily Váš profil a zobrazovaly reklamy související s Vašimi zájmy.

Na našich webových stránkách je implementován reCAPTCHA v3, jehož užití podléhá Zásadám ochrany soukromí Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

SOUBORY COOKIE ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Tlačítka pro sociální sdílení

Na našich webových stránkách naleznete odkazy, které vás zavedou na webové stránky sociálních sítí (Facebook, Twitter a Instagram). Používají se pro následující účely: webové analýzy, technické účely, ověřování, uživatelské preference, sledování, reklama, umístění, bezpečnost a přenos dat mimo EU.

Sociální sdílení na Facebooku (Facebook, Inc): www.facebook.com/about/privacy

Funkce sociálního sdílení na Twitteru (Twitter, Inc): www.twitter.com/privacy

Funkce sociálního sdílení na Instagramu (Instagram, Inc): www.instagram.com/about/legal/privacy/

Rezervační služba TravelClick (Travelclick, Inc): www.travelclick.com/privacy-policy.html

WEBOVÉ PROHLÍŽEČE S MOŽNOSTÍ ANONYMNÍHO PROHLÍŽENÍ INTERNETU

Chcete-li procházet tyto webové stránky s vyšším stupněm soukromí a omezit použití souborů cookie, které jsou ukládány po delší dobu, doporučujeme použít webový prohlížeč s možností „anonymního“ prohlížení. Více informací o této možnosti získáte na stránkách nápovědy nejrozšířenějších webových prohlížečů:

Další informace o aplikaci Internet Explorer 8 a novějších naleznete zde
Více informací o aplikaci Safari 2 a novějších naleznete zde
Více informací o aplikaci Opera 10.5 a novějších naleznete zde
Více informací o aplikaci Firefox 3.5 a novějších naleznete zde
Další informace o aplikaci Google Chrome 10 a novějších naleznete zde

ODSTRANĚNÍ NEBO ZAKÁZÁNÍ COOKIES

Soubory cookie, které zůstanou ve Vašem prohlížeči, lze po odchodu z webových stránek odstranit podle pokynů uvedených v sekci „nápověda“ ve Vašem internetovém prohlížeči. V prohlížeči můžete také nastavit, aby cookies odmítal.
Tyto informace jsou také zahrnuty na stránkách podpory příslušného webového prohlížeče:

Další informace o aplikaci Google Chrome naleznete zde
Další informace o aplikaci Explorer naleznete zde
Další informace o aplikaci Microsoft Edge naleznete zde
Další informace o aplikaci Firefox naleznete zde
Další informace o aplikaci Safari naleznete zde
Další informace o aplikaci Safari pro IOS naleznete zde
Další informace o aplikaci Opera naleznete zde

POZNÁMKA: Tato informace byla naposledy aktualizována v červnu roku 2017 a její správnost pravidelně kontrolujeme. 100% přesnost však nemůžeme dlouhodobě zaručit.

TOP